fbpx

Celkové školné pro rok je splatné v následujících měsíčních splátkách a to nejpozději do:

1.    2 000 Kč ……………………………………….. při podání závazné přihlášky
2.    3 000 Kč ……………………………………….. při zahájení dne 1. září 
3.    3 000 Kč ……………………………………….. do 15. října
4.    3 000 Kč ……………………………………….. do 15. listopadu
5.    3 000 Kč ……………………………………….. do 15. prosince
6.    3 000 Kč ……………………………………….. do 15. ledna
7.    3 000 Kč ……………………………………….. do 15. února
8.    3 000 Kč ……………………………………….. do 15. března
9.    3 000 Kč ………………………………………… do 15. dubna
10.  1 900 Kč ……………………………………….. do 15. května (poslední splátka školného ve výši 27 900 Kč)
10.  3 900 Kč ……………………………………..… do 15. května (poslední splátka školného ve výši 29 900 Kč)