Splátkový kalendář

Celkové školné pro rok je splatné v následujících měsíčních splátkách a to nejpozději do:

1.    2 000 Kč ……………………………………….. při podání závazné přihlášky
2.    3 000 Kč ……………………………………….. při zahájení dne 1. září 2020
3.    3 000 Kč ……………………………………….. do 15. října 2020
4.    3 000 Kč ……………………………………….. do 15. listopadu 2020
5.    3 000 Kč ……………………………………….. do 15. prosince 2020
6.    3 000 Kč ……………………………………….. do 15. ledna 2021
7.    3 000 Kč ……………………………………….. do 15. února 2021
8.    3 000 Kč ……………………………………….. do 15. března 2021
9.    3 000 Kč ………………………………………… do 15. dubna 2021
10.     900 Kč ……………………………………….. do 15. května 2021 (poslední splátka školného ve výši 26 900 Kč)
10.  2 900 Kč ……………………………………..… do 15. května 2021 (poslední splátka školného ve výši 28 900 Kč)