Jsme zařazeni do seznamu akreditovaných institucí MŠMT ČR Vyhláškou 19/2014 Sb., o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou, ze dne 23. ledna 2014.

Nově byla akreditace prodloužena. Č.j. MSMT-2762/2023-2, platnost 1. 9. 2023 – 31. 8. 2026.