Jsme zařazeni do seznamu akreditovaných institucí MŠMT ČR Vyhláškou 19/2014 Sb., o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou, ze dne 23. ledna 2014.

Naposledy byla prodloužena (č. j. MSMT-7087/2020-3) platností 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023. O další prodloužení bylo zažádáno v lednu 2023.

 

Pomaturitní studium akreditace

Pomaturitní studium akreditace