Níže, prosíme, vyplňte PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ, který je povinný pro všechny zájemce o studium. Pod ním se nacházíROZŘAZOVACÍ TEST (začátečníci nevyplňují), který můžete vyplnit až dodatečně do 31. 7. U přihlášek od 1. 8. jsou již obě části povinné. 

Předem děkujeme za Váš čas a těšíme se na společná setkávání


    Rozřazovací test

    I.) Gramaticko-lexikální část:


    ABC