Řešením je práce aneb nové pracovní příležitosti pro znevýhodněné osoby na Manětínsku

Řešením je práce aneb nové pracovní příležitosti pro znevýhodněné osoby na Manětínsku

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00274

Částka: 5 942 912,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. březen 2013 až 28. únor 2015

Popis projektu

viz. průběh projektu

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je uplatnit CS na trh práce a umožnit přístup k odbornému profesnímu vzdělání s následným pracovním uplatněním.

Dílčí cíle projektu:

  • zvýšení kvalifikace a tím lepší zpřístupnění trhu práce prostřednictvím absolvování profesního vzdělávání
  • zvýšení motivace účastníků projektu a sebepoznání v oblasti poradenské části v motivačně aktivizačním programu
  • podpora a pomoc při řešení specifických problémů účastníků z cílové skupiny v rámci individuálního poradenství poskytovaného v průběhu celého projektu
  • rozvíjení či znovuobnovení pracovních návyků u osob ohrožených sociálním vyloučením
  • zajištění pracovních míst pro účastníky projektu

Cílové skupiny

Osoby starší 50-ti let v evidenci déle než 6 měsíců nebo s nízkým vzděláním

Účastníci/ce projektu

osoby nad 50 let
osoby (dlouhodobě) nezaměstnané
osoby s nízkou kvalifikací

Region

Jihočeský kraj

Průběh

Projekt je zaměřen na fyzické osoby starší 50 let, s délkou evidence déle než 6 měsíců nebo s nízkým vzděláním, díky těmto tzv. kombinovaným postižením, jsou tyto osoby ohroženy nebo již sociálně vyloučeny na trhu práce, proto je potřeba této CS věnovat zvýšená péče.
Projekt nabízí takto znevýhodněným osobám možnost svou současnou situaci řešit vstupem do tohoto komplexního integračního procesu umožňující návrat zpět na trh práce.

Projekt plánuje 2 běhy po 12 osobách

V rámci projektu CS projde Motivačně ativizačním programem, který napomůže rozpoznat jejich schopnosti a možnosti při orientaci na trhu práce a namotivují CS k aktivitám projektu a jejich následnému uplatnění.

Jednou z důležitých klíčových aktivit bude Profesní vzdělávání (rekvalifikační) kurzy se zaměřením podle zjištěných potřeb u obcí a měst na Manětínsku, s následným připraveným zaměstnáním, na které jsou poskytnuty mzdové příspěvky dotované prostřednictvím projektu.
Tyto potřeby byly zjištěny na základě jednání se starosty obcí na Manětínsku, SÚS Plzeňského kraje a dalších spolupracujících organizací, v průběhu projektu se tyto potřeby budou aktualizovat, aby byla zajištěna aktuální a efektivní příprava na poptávané zaměstnání CS v daném čase a místě.

Po skončení této etapy bude min pro 20 účastníků projektu připraveno pracovní místo po dobu 12 měsíců s příspěvkem na mzdu u zaměstnavatele s nejlepší dopravní dostupností pro CS.

Pro zbylé účastníky bude hledáno pracovní místo bez příspěvku na mzdu.

Po celou dobu projektu budou moci osoby do něho zařazené využívat možnosti individuálního poradenství.

V rámci projektu bude účastníkům přispíváno na cestovné, stravné a případné příspěvky na zdravotní průkaz

Cílem projektu je věnovat dostatečnou pozornost problémům CS a předcházet tak případné ztrátě motivace či další kumulace problémů, které by mohly souviset s ohrožením uplatnění se a udržení se na trhu práce

Díky zkušenostem s podobnými projekty počítáme s více jak 80% uplatněných osob z CS

Výsledky

V rámci projektu bude celkem ve 2 bězích podpořeno min 24 účastníků z cílové skupiny (osoby starší 50-ti let s evidencí delší 6 měsíců nebo s nízkým vzděláním).Účastníci projektu budou procházet motivačně aktivizačním programem, profesními vzdělávacími kurzy podle aktuálně zjištěné poptávky a potřebách CS, dále budou umisťováni na dotovaná i nedotovaná zaměstnání.Budou čerpat přímou podporu a budou vybavení ochranými pomůckami, oděby a botami na práci z technikou, které bude z projektu zakoupeny a oni ji využijí při zaměstnání u měst, obcí a dalších zaměstnavatelů.

V rámci projektu bude umístěno minimálně 20 osob z 24 celkově podpořených osob za celý projekt, což představuje více jak 80% uplatněných osob
Z těchto PM bude min. 5 nově vytvořených pracovních míst pro účastníky projektu,
zbylá PM budou tzv. volná pracovní místa pro účastníky projektu, tyto místa budou vytvořena u spolupracujících organizací na Manětínsku.

Při přípravě projektu je velice těžké určit jestli místa, na které budeme účástníky uplatňovat budou splňovat definici nově vytvořeného pracovního místa nebo to budou místa jiná, ale víme, že budeme schopnit uplatnit více jak 80% osob.

Mezinárodní spolupráce

NERELEVANTNÍ

Partneři

bez partnerů

Realizátor projektu

MAVO s.r.o.

IČ 62579461

Černošická 20, Vonoklasy, 252 28

Kontaktní osoba

Vlaďislava Břachová, v.brachova@mavo.eu, tel.: 739 502 882