Podvojné účetnictví

 • individuální poradenství ve vztahu k uplatnění se na trhu práce po celou dobu projektu
 • zprostředkování zaměstnání, umísťování účastníků na dotovaná i nedotovaná pracovní místa
 • doprovodná a podpůrná opatření

Představení projektu

Integrace v zeleném

 

PROFIL ABSOLVENTA

 • teoretická znalost účetnictví a mzdového účetnictví
 • dostatečně dlouhá praxe praktického účtování
 • znalost práce s ICT
 • orientace a samostatnost při jednání na trhu práce

ÚSPĚŠNÍ ABSOLVENTI ZÍSKAJÍ OSVĚDČENÍ S CELOSTÁTNÍ PLATNOSTÍ
Především rozsáhlá praxe činí v konečné fázi účastníky projektu daleko více atraktivní pro jejich potencionální zaměstnavatele, než je tomu u osob, které prošly běžným rekvalifikačním kurzem.

MÍSTO VÝUKY A RÁMCOVÝ ČASOVÝ PLÁN

 • veškeré aktivity spojené s projektem se uskuteční na adrese Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5 (dobrá dostupnost, přímo u tramvajové zastávky Kavalírka)
 • 200 hodin teorie účetnictví, 160 hodin praxe
 • výuka probíhá 4 měsíce, pondělí až čtvrtek cca od 8.30 do 14.00, bilanční diagnostika a motivační kurz probíhají po 3 týdny

PODMÍNKY ÚČASTI
Projekt je určen osobám, které se ucházejí o zaměstnání, mají ukončené středoškolské vzdělání (NENÍ podmíněno maturitní zkouškou) a mají zájem uplatnit se na trhu práce.

POTENCIÁL OBORU ÚČETNICTVÍ

 • většina firem je povinna vést účetnictví
 • dobře odměňovaná činnost v příjemném prostředí, možno vykonávat i ve vyšším věku
 • činnost účetního lze vykonávat v zaměstnaneckém poměru i jako OSVČ
 • uplatnění i v oborech příbuzných (administrativní pracovník, atd.)
 • o dobře připravené účetní je zájem ze strany trhu práce
   

Zahájení projektu: 1. března 2011
Ukončení projektu: 28. února 2013
Náklady projektu: 5 361 360,- Kč

Ke stažení

Dokumenty ke stažení naleznete zde.

 Fotodokumentace v rámci projektu „Integrace v zeleném“ (CZ.1.04/3.3.05/31.00152), který je realizován na okrese Benešov. Následující fotografie byly pořízeny během výuky: Motivační kurz, Základy obsluhy PC, Obsluha motorové pily.

Pavlína Kocmanová

tel.: 734 712 759
e-mail: p.kocmanova@mavo.eu