Pila, křovinořez, sekačka – práce bude brnkačka II.


Pila, křovinořez, sekačka – práce bude brnkačka II.
Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/91.00233
Částka: 5 872 152,00
Doba realizace projektu: 1. březen 2013 až 28. únor 2015

Popis projektu

Viz. průběh projektu
Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je uplatnit CS na trh práce a umožnit přístup k odbornému profesnímu vzdělání s následným pracovním uplatněním.

Dílčí cíle projektu:

  • zvýšení kvalifikace a tím lepší zpřístupnění trhu práce prostřednictvím absolvování rekvalifikačních kurzů projektu
  • zvýšení motivace účastníků projektu a sebepoznání v oblasti poradenské části v motivačních kurzech
  • podpora a pomoc při řešení specifických problémů účastníků z cílové skupiny v rámci individuálního poradenství poskytovaného v průběhu celého projektu
  • rozvíjení či znovuobnovení pracovních návyků u osob ohrožených sociálním vyloučením
  • zajištění pracovních míst pro účastníky projektu
Cílové skupiny
Projekt je zaměřen na uchazeče o zaměstnání s tzv. kombinovaným postižením starším 50-ti let a evidencí delší než 5 měsíců, kterým je potřeba věnovat zvýšená péče na trhu práce
Účastníci/ce projektu
osoby nad 50 let
osoby (dlouhodobě) nezaměstnané
Region
Jihočeský kraj
Průběh
Předkládaný projekt je pokračováním úspěšně realizovaného projektu.

Projekt je zaměřen na uchazeče o zaměstnání s tzv. kombinovaným postižením starším 50-ti let a evidencí delší než 5 měsíců, kterým je potřeba věnovat zvýšená péče na trhu práce.Projekt nabízí takto znevýhodněným osobám možnost svou současnou situaci řešit vstupem do tohoto komplexního procesu umožňující návrat zpět na trh práce.

V rámci projektu jsou uchazečům nabídnuty rekvalifikační kurzy se zaměřením na údržbu veřejné zeleně a veřejných ploch u obcí a měst v okrese Písek s následným připraveným zaměstnáním, na které jsou poskytnuty mzdové příspěvky dotované prostřednictvím projektu.
Před zařazením do některého z rekvalifikačních kurzů projde 30 účastníků projektu částí poradenských aktivit neboli neprofesního vzdělávání, které napomohou rozpoznat jejich schopnosti a možnosti při orientaci na trhu práce a namotivuje CS k aktivitám projektu a jejich následnému uplatnění.

Po neprofesní části budou účastníci projektu pokračovat v rekvalifikačních kurzech zaměřující se na údržbu veřejných ploch a zeleně, které byly vybrány na základě jednání především z KOP v Písku, se kterým je projekt připravován, dále se zástupci měst a obcí (starostové) a u větších měst s odborným zástupcem oddělení údržby majetku a veřejně prospěšných prací.

Po skončení této etapy bude min pro 20 účastníků projektu připraveno pracovní místo po dobu 12 měsíců s příspěvkem na mzdu u zaměstnavatele potřebující údržbu veřejné zeleně s nejlepší dopravní dostupností pro CS.

Pro zbylé účastníky bude připraveno pracovní místo bez příspěvku na mzdu.

Po celou dobu projektu budou moci osoby do něho zařazené využívat počítač s připojením na internet a také možnosti individuálního poradenství.

Cílem projektu je věnovat dostatečnou pozornost problémům CS a předcházet tak případné ztrátě motivace či další kumulace problémů, které by mohly souviset s ohrožením uplatnění se a udržení se na trhu práce.

Výsledky
V rámci projektu bude celkem ve 2 bězích podpořeno 30 účastníků z cílové skupiny (osoby starší 50-ti let s evidencí delší 5 měsíců).Účastníci projektu budou procházet neprofesní částí (motivační kurz), profesní částí rekvalifikace obsluha motorové pila a obsluha křovinořezu a travní sekačky, svářeč, dále budou umisťováni na dotovaná i nedotovaná zaměstnání.Budou čerpat přímou podporu a budou vybavení ochranými pomůckami, oděby a botami na práci z technikou, které bude z projektu zakoupeny a oni ji využijí při zaměstnání u měst a obcí.
Mezinárodní spolupráce
Nerelevantní
Partneři
bez partnerů
Realizátor projektu
MAVO s.r.o.
IČ 62579461
Černošická 20, Vonoklasy, 252 28
Kontaktní osoba
Petr Florián, p.florian@mavo.eu, tel.: 739057440