Integrace v zeleném

Integrace v zeleném

Název projektu: „Integrace v zeleném“
Místo realizace projektu:
Středočeský kraj, okres Benešov
Číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/31.00152
Popis projektu:
Projekt je zaměřen na osoby, kterým je povinně věnována zvýšená pozornost dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (§ 33, odst. 1). Jedná se o dlouhodobě nezaměstnané osoby ve věku do 25 let s nízkou úrovní kvalifikace či úplně bez kvalifikace a osoby starší 50 let. Projekt usiluje o umístění cílové skupiny na kvalifikované pracovní pozice, čehož chce dosáhnout prostřednictvím zvýšení jejich kvalifikace formou neprofesního a profesního školení. Neprofesní školení se skládá z:
1) bilanční diagnostika,
2) motivační školení,
3) kurz základy obsluhy PC.
Profesní školení, které je určeno k získání odborné pracovní způsobilosti, obsahuje následující kurzy:
1) obsluha křovinořezu,
2) obsluha motorové pily,
3) obsluha travní sekačky a malotraktoru.
Poté budou pro účastníky kurzu vytvořena pracovní místa, která budou podporována mzdovým příspěvkem z dotace projektu. Po celou dobu trvání projektu budou moci účastníci kurzu využívat poradenství poskytované zkušenými odborníky, které by mělo být důležitým zdrojem pro úspěšnou integraci účastníků projektu na pracovním i sociálním poli. Žadatel připravil návrh projektu po konzultaci se zástupci úřadů práce, aby zjistil potřeby a nedostatky cílové skupiny. V rámci projektu budou naplňovány potřeby prostřednictvím klíčových aktivit, které vyplývají z návaznosti požadavků na integraci cílové skupiny na trh práce, a sice: motivace, kvalifikace a udržení pracovního místa.
Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je umožnit přístup ke vzdělání s následným pracovním uplatněním osobám, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Mezi dílčí cíle projektu patří zvýšení kvalifikace účastníků projektu absolvováním rekvalifikačních kurzů, čímž dojde k zpřístupnění trhu práce, zvýšení motivace prostřednictvím bilanční diagnostiky a motivačních kurzů, podpora a pomoc při řešení specifických problémů každého účastníka v rámci individuálního poradenství poskytovaného v průběhu trvání celého projektu. Účastníkům bude zajištěno pracovní místo, které přispěje k rozvíjení jejich pracovních návyků a také ke zvelebování veřejných prostranství měst a obcí.
Realizace projektu:
Účastníci projektu, kdy je jejich mzda refundována v rámci projektu, jsou nyní zaměstnáni u následujících obcí, měst a subjektů zabývající se údržbou zeleně a veřejného prostranství: městys Český Šternberk (od 1.8.2010), obec Kondrac (od 1.8.2010), obec Mrač (od 1.8.2010), obec Načeradec (od 4.8.2010), obec Olbramovice (od 21.7.2010), obec Ostředek (od 1.8.2010), Vlašimské městské lesy s.r.o. (od 16.8.2010), ZO ČSOP Vlašim (od 21.9.2010), obec Struhařov  (od 1.1.2011), obec Hulice (od 1.1.2011), obec Lštění (od 1.2.2011), obec Stříbrná Skalice (od 17.1.2011), městys Divišov (od 1.3.2011), obec  Václavice (od 1.3.2011), město Vlašim (od 1.3.2011), TS Vlašim – 2 pracovní místa  (od 1.4.2011).

Zahájení projektu: 1.2. 2010
Ukončení projektu: 31.1. 2012
Náklady projektu: 5 669 790,- Kč

Kontaktní osoba: Veronika Floriánová
Telefon: 733 532 300
E-mail: v.florianova@mavo.eu
Dokumenty ke stažení naleznete zde.

Fotodokumentace v rámci projektu „Integrace v zeleném“ (CZ.1.04/3.3.05/31.00152), který je realizován na okrese Benešov. Následující fotografie byly pořízeny během výuky: Motivační kurz, Základy obsluhy PC, Obsluha motorové pily.