INTEGRACE V ZELENÉM II

INTEGRACE V ZELENÉM II

Projekt navazuje na úspěšnou realizaci projektu „Integrace v zeleném“.

Název projektu: Integrace v zeleném II
Místo realizace projektu: Středočeský kraj, okres Benešov
Čísloprojektu: CZ.1.04/3.3.05/68.00176

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je návrat cílové skupiny na trh práce prostřednictvím zajištění přístupu ke vzdělání s následným pracovním uplatněním osob cílové skupiny.

Cílová skupina

Projekt se zaměřuje na osoby, kterým je povinně věnována zvýšená pozornost dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (§ 33, odst. 1).

1)     Osoby do 25 let věku a mladiství do 18 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace,

2)     Fyzické osoby starší 50 let

Pro cílovou skupinu je připraveno

1)     Vzdělávací kurzy (169 vyučovacích hodin) – 30 osob

  •  bilanční diagnostika, motivační kurz
  • základy obsluhy na PC
  • obsluha křovinořezu, motorové pily, travní sekačky a malotraktoru

2)     Přímá podpora: po dobu trvání vzdělávacích kurzů – 30 osob

  • Stravenky
  • Proplácení jízdného veřejnou dopravou

3)     Pracovní oděv a pracovní obuv – 30 osob

4)     Přímá podpora: dotované zaměstnání – 20 osob

  • Zajištění 20 pracovních míst, na která bude poskytnut mzdový příspěvek ve výši 11.000,- Kč pro jednu osobu po dobu jednoho roku, tzn. na mzdové příspěvky pro cílovou skupinu připadá 2.640.000,- Kč
  • Potenciální zaměstnavatelé: obce, organizace zabývající se ochranou přírody, technické služby atd.

Harmonogram projektu

Projekt je rozdělen do dvou běhů, kapacita každého běhu je 15 osob.

1. běh 2. běh
Bilanční diagnostika, motivační kurzLeden, únor 2012Červen, červenec 2012
Základy práce na PCÚnor 2012Červenec 2012
Obsluha křovinořezu, motorové pily, travní sekačky a malotraktoruBřezen 2012Srpen 2012
Začátek dotovaného zaměstnáníDuben 2012Září 2012

Zahájení projektu: listopad 2011
Ukončení projektu: říjen 2013
Celkové výdaje projektu: 5.990.240,- Kč
Příspěvek ze strukturálních fondů: 5.091.704,- Kč
Příspěvek z národních veřejných zdrojů: 898.536,- Kč
Informační leták projektu

Kontaktní údaje realizátora projektu
Tel: 733 532 300
E-mail: v.florianova@mavo.eu
Projekt „Integrace v zeleném II“ s registračním číslem CZ.1.04/3.3.05/68.00176je financován z ESF
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Realizátor projektu: MAVO s.r.o., Černošická 20, 252 28 Vonoklasy, www.mavo.eu

„Následující fotografie byly pořízeny při realizaci projektu „Integrace v zeleném II“ s registračním číslem
CZ.1.04/3.3.05/68.00176 v rámci 1. a 2. běhu při aktivitách: Motivační kurz, Základy obsluhy PC, Obsluha motorové pily,
Obsluha křovinořezu a travní sekačky a při předání techniky zakoupené z projektu zaměstnavatelům účastníků projektu.“