Zelená rozvoji mikropodniků

Zelená rozvoji mikropodniků

Název projektu: „Zelená rozvoji mikropodniků v Plzeňském kraji“
Číslo projektu:
CZ.1.04/1.1.02/23.00507
Popis projektu:
Projekt je zaměřen na další profesní vzdělávání zaměstnanců mikropodniků a OSVČ z regionu Plzeňského kraje.
Snahou projektu je pomocí dalšího profesního vzdělávání, které bylo předem na základě analýzy potřebnosti a zájmu cílové skupiny zjištěno, zvýšit konkurenceschopnost zapojených cílových skupin.
Přínosem projektu je rychlejší rozvoj, prosperita, stabilita a zkvalitnění činností cílových skupin
Cílová skupina je rozdělena do skupin podle vzdělávacích aktivit, na které dochází.
Při přípravě tohoto projektu bylo v souladu s výzvou č.23 zvoleno vzdělávání cílové skupiny,a to na základě zkušeností žadatele z minulých let a následně projeveného zájmu cílové skupiny o následující vzdělávací programy.
1) jazykové kurzy
2) obsluha PC
3) komplexní vzdělání pro řízení a rozvoj malé firmy
4) projektový manažer
5) firemní psychologie

Žadatel (MAVO s.r.o.) není příjemcem veřejné podpory, veřejnou podporu v režimu de minimis bude čerpat cílová skupina.
Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je formou nabídnutých aktivit – vzdělávacích programů podpořit činnost a rozvoj OSVČ a mikropodniků v Plzeňském kraji, snaha pomoc firmám ke zkvalitnění a zefektivnění nabízených služeb.
Zaměstnavatelé i zaměstnanci si osvojí potřebné dovednosti a získají znalosti, které jim usnadní vedení a řízení firmy a pomůže ke stabilitě a rozvoji firmy. Jazykové znalosti, znalost obsluhy PC, právní minimum, finanční řízení, zvládnutí základů psychologie a nabytí vědomostí jak získat dotace z EU. Tyto aktivity, jsou základem úspěchu a rozvoje každé firmy.
Cílů bude dosaženo prostřednictvím realizace klíčových aktivit podle stanoveného harmonogramu. Realizaci vzdělávacích aktivit zajistí externí dodavatel, částečně také žadatel. Žadatel zajistí řízení a evaluaci projektu po celou dobu jeho realizační a provozní fáze.
Zahájení projektu: 1.8.2009
Ukončení projektu: 30.7.2012

Náklady projektu: 2 708 600 Kč

Kontaktní osoba: Petr Florián
Telefon: 739 057 440
e-mail: p.florian@mavo.eu