Účetnictví včetně praxe e-learingem

Název projektu: „Rekvalifikační kurz účetnictví včetně řízené praxe e-learningovou metodou určený osobám pečujícím o závislého člena rodiny a o děti a osobám se zdravotním postižením“
Místo realizace projektu:
České Budějovice
Číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/26.00408

Představení projektu

Účetnictví včetně praxe e-learingem

 

Název projektu: „Rekvalifikační kurz účetnictví včetně řízené praxe e-learningovou metodou určený osobám pečujícím o závislého člena rodiny a o děti a osobám se zdravotním postižením“
Místo realizace projektu:
České Budějovice
Číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/26.00408

Popis projektu:
Účastníci projektu jsou z cílové skupiny, která se vzhledem ke svému zdravotnímu postižení, nebo z důvodu péče o závislého člena rodiny a o dítě, nemohou účastnit běžných rekvalifikačních kurzů, které jsou docházkové, je tím ztížena jejich možnost vzdělávat se a následně se uplatnit na trhu práce. Projekt Účetnictví e-learningovou metodou nabízí možnost vzdělat se v atraktivním oboru, ve kterém je možné získat uplatnění i při hendikepu. Účastníkům budu zřízena domácí pracoviště (notebook, tiskárna, připojení na internet) a prostřednictví e-learningové komunikace s lektorem se budou vzdělávat v akreditovaném obodru účetnictví. Hodinová dotace kurzu je 720 hodin, z toho polovina je zaměřena na výuku, druhá polovina na řízenou praxi. Celkem se uskuteční 3 šestiměsíční bloky, v každém bloku bude zařazeno 15 účastníků z cílové skupiny

Cíle projektu :
Cílem projektu je realizace komplexního rekvalifikačního modulu zaměřeného na účetnictví a poradenství pro osoby pečující o závislého člena rodiny a o děti a osoby se zdravotním postižením.

Výsledky:
Projekt bude realizován od 1.9.2009 do 31.7.2011. Výsledkem projektu bude 45 rekvalifikovaných účetních z cílové skupiny, kteří budou schopni samostatně pracovat v administrativě a účetnictví. Po dobu trvání projektu jim bude poskytováno poradneství.

Částka: 2 642 223,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. září 2009 až 23. červenec 2011

Dagmar Krejzová

(+420) 776 188 572
dada@amena.cz