LISTEN x HEAR

LISTEN x HEAR

Dvojice slov, která studenti často zaměňují. Toto je rozdíl mezi nimi: a) LISTEN – poslouchat (ve smyslu využití sluchu, pojí se s předložkou „to“) Př. I rarely listen to classical music. b) HEAR – slyšet Př. My ears are very bad, I can´t hear...
LISTEN x HEAR

(A) FEW x (A) LITTLE

– vyjadřují české „MÁLO a TROCHU nebo NĚKOLIK“, rozdíl mezi nimi je následující: a) I. FEW (MÁLO) – pojí se s počitatelnými podstatnými jmény, je myšleno negativně Př. I was at a party yesterday. Unfortunately just few friends came there so it was...
LISTEN x HEAR

TOO x ENOUGH

– vyjadřují české „PŘÍLIŠ a DOST“, rozdíl mezi nimi je následující: a) TOO (PŘÍLIŠ) – přídavné jméno následuje za ním b) ENOUGH (DOST) – přídavné jméno používáme před ním (podstatné jméno následuje za ním) Př. He was too young to enter the...