SHADE x SHADOW

SHADE x SHADOW

Tato dvě zdánlivě stejná slova znamenají: a) SHADE – stín (před světlem) Př. I prefer to sit in the shade rather than the sun. b) SHADOW – stín (vržený, např. člověka) Př. If the groundhog sees its shadow determines how much longer winter will...
SHADE x SHADOW

HOST x GUEST

Tato dvě slova jsou díky podobnosti s češtinou velmi zrádná, znamenají: a) HOST – hostitel (ten, ke komu jdete na návštěvu) Př. Our host brought in some wine. b) GUEST – host (ten, koho jste na návštěvu pozvali, nbeo ubytovali v hotelu apod.) Př. The hotel...
SHADE x SHADOW

DĚLAT ZKOUŠKU

PASS nebo SIT AN EXAM, rozhodně zapomeňte na doslovné překlady typu DO 😉 (mimochodem – neuspět = fail, uspět = pass)
SHADE x SHADOW

RAISE x RISE

Dvojice slov, která si jsou velmi podobná, a přesto mají jiný význam: a) RAISE [reiz] – zvednout (významů má samozřejmě víc, ale zaměřujeme se zde pouze na ten problematický) Př. Raise your right hand. b) RISE [raiz] – stoupat (významů má samozřejmě víc,...
SHADE x SHADOW

MEAL x MEAT

Dvojice slov, která jsou z jedné tematické skupiny a ještě podobně znějí, význam ale mají odlišný: a) MEAL – jídlo, myšleno jako jídlo dne, tedy snídaně apod. Př. How many meals a day do you have? I usually have breakfast and dinner. b) MEAT – maso Př....
SHADE x SHADOW

STAY x STAND

Opět dvě slova, která studenti často zaměňují. Zaměříme se na slovesa, která znamenají: a) STAY – zůstat, bydlet (krátkodobě, v hotelu) Př. I can´t continue, I am staying here. Where did you stay when you were in Paris? b) STAND – stát (ve smyslu...