Chcete si zlepšit nebo rozšířit dosavadní odbornou kvalifikaci za účelem lepšího pracovního uplatnění? Chcete si zažádat o úhradu rekvalifikace úřadem práce, ale nevíte jak na to? Sepsali jsme pro vás užitečný návod, jak získat rekvalifikaci zdarma.

Kdo může žádat o úhradu rekvalifikace?

O úhradu rekvalifikace může požádat každý občan České republiky, který je registrovaný na úřadu práce jako:

 • uchazeč o zaměstnání,
 • zájemce o zaměstnání.

 

Jakou rekvalifikaci zvolit?

K tomu, aby vaše žádost byla přijata k posouzení, musí rekvalifikační kurz splňovat následující podmínky:

 • mít platnou akreditaci,
 • mít stanovený termín (zde naleznete Aktuální termíny našich rekvalifikačních kurzů),
 • pohybovat se cenou pod 50 000 Kč (což je limit na dobu tří let pro každého žadatele).

 

Jaké dokumenty jsou potřeba k získání rekvalifikace zdarma?

Je potřeba vyplnit formulář Zájem o zvolenou rekvalifikaci, který se skládá ze 3 částí:

 • z části A, ve které vyplníte osobní údaje, zdůvodníte výběr rekvalifikačního kurzu a uvedete předpokládaného zaměstnavatele (této části věnujte zvýšenou pozornost, dle ní komise rozhodne o schválení či odmítnutí vaší žádosti);
 • z části B, jejímž podpisem stvrzujete, že jste byli poučeni o všech podmínkách rekvalifikace;
 • z části C, která je potvrzením rekvalifikačního střediska o ceně rekvalifikačního kurzu. Tuto část je nutné si v případě, že se rozhodnete absolvovat rekvalifikaci ve společnosti MAVO s.r.o., vyzvednout po předchozí telefonické domluvě osobně na některé z našich poboček (MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1 nebo MAVO jazyková škola, Senovážné náměstí 23, Praha 1) společně s kopií akreditace kurzu a případně kopií autorizace (pokud je rekvalifikace profesní, tj. zakončená státní profesní zkouškou). Pokud vám aktuální situace nedovolí dostavit se osobně, můžeme vám dokumenty zaslat poštou, nezapomeňte ale zažádat včas. Výše zmíněné dokumenty je potřeba odevzdat na příslušný úřad práce nejméně 30 dnů před začátkem kurzu, aby bylo možné požadavek posoudit a administrativně zpracovat.

 

Jak správně postupovat při žádosti o rekvalifikaci zdarma?

 1. zvolit si kurz a přihlásit se na něj,
 2. získat a připravit části A, B a C formuláře Zájem o zvolenou rekvalifikaci (viz výše),
 3. kontaktovat příslušného pracovníka úřadu práce, informovat ho a dokumenty mu odevzdat,
 4. počkat až 30 dní na vyjádření komise,
 5. po obdržení tzv. Potvrzení o úhradě kurzu (byl-li vám kurz schválen), jej odnést na pobočku MAVO s.r.o.

 

Kdy a jak se dozvíte, že byla vaše žádost o rekvalifikaci zdarma schválena?

O schválení nebo neschválení rozhoduje odborná komise na příslušném úřadu práce do 30 dnů. V některých případech vás může ještě před rozhodnutím pozvat na pohovor. Následovně vás bude písemně informovat o svém rozhodnutí.

Nezapomeňte, že je nezbytně nutné celý proces vyřídit před zahájením rekvalifikace, zpětně totiž nelze rekvalifikaci uznat a uhradit!

 

Neváhejte se na nás obrátit

Máte-li nějaké dotazy, kontaktujte nás na emailu registrace@mavo.eu. Rádi vám poradíme a se vším pomůžeme.