Dvě slova, která se sice čtou stejně, ale píší se jinak a význam mají také odlišný. Znamenají:

a) WEEK [wík] – týden (podst. jméno)
Př. I saw her last week.

b) WEAK [wík] – slabý (příd. jméno)
Př. He is too weak to play that game today.