– vyjadřuje něco, co jste v minulosti „DĚLÁVALI“, ale už to neděláte

I/He used to swim every morning when I/he was a child.
I/He didn´t use to swim every morning when I/he was a child.
Did I/he use to swim every morning when I/he was a child?