– vyjadřuje české „ZVYKNOUT SI NA NĚCO“ , jednotlivé časy vyjadřujeme pomocí příslušného tvaru slova SLOVESA GET

Př.
I got used to getting up early.
Did you get used to getting up early?
Don´t worry, I will get used to studying.