– vyjadřuje české „BÝT ZVYKLÝ NA NĚCO“ , jednotlivé časy vyjadřujeme pomocí příslušného tvaru slova SLOVESA BÝT

Př.
I am used to swimming every morning.
He wasn´t used to swimmig every morning.
Are you used to swimming every morning?