Opět dvě slova, která studenti často zaměňují. Zaměříme se na slovesa, která znamenají:

a) STAY – zůstat, bydlet (krátkodobě, v hotelu)
Př. I can´t continue, I am staying here. Where did you stay when you were in Paris?

b) STAND – stát (ve smyslu „nohama na zemi“)
Př. He is standing on the floor.