– znamená české MĚL BY, odkazuje-li do minulosti, tedy k něčemu, co se už stalo, a jen zpětně litujete, co jste (ne)udělali, významové sloveso je za ním ve tvaru „have + 3.tvar nebo -ed u sloves pravidelných

Př.
You should have tried it. You shouldn´t have told him about it! .