Dvojice slov, která si jsou velmi podobná, a přesto mají jiný význam:

a) RAISE [reiz] – zvednout (významů má samozřejmě víc, ale zaměřujeme se zde pouze na ten problematický)
Př. Raise your right hand.

b) RISE [raiz] – stoupat (významů má samozřejmě víc, ale zaměřujeme se zde pouze na ten problematický)
Př. Smoke was rising from the chimney.