Dvojice slov, která studenti často zaměňují. Toto je rozdíl mezi nimi:

a) LISTEN – poslouchat (ve smyslu využití sluchu, pojí se s předložkou „to“)
Př. I rarely listen to classical music.

b) HEAR – slyšet
Př. My ears are very bad, I can´t hear you.