Už víte, pro koho je pomaturitní studium jazyků vhodné, i jak zhruba vypadá. Na následujících řádcích si shrneme, čím se pomaturitní studium shoduje se studiem na střední škole a zároveň jaký je mezi středoškolským a pomaturitním studiem rozdíl.

Nejdříve začneme tím, co má pomaturitní studium a SŠ společného. Stejně jako SŠ i pomaturitní studium spadá pod vyhlášku MŠMT ČR č. 19/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a proto harmonogram školního roku mají oba typy studia shodný. To také znamená, že všechny prázdniny jsou stejné jako na SŠ.

Dalším stejným rysem jsou výukové dny od pondělí do pátku. Zde se ovšem pomaturitní studium liší tím, že výuka probíhá jen od 9:00 do 12:15 (součástí je i patnáctiminutová pauza) a navíc se celý rok intenzivně vyučuje pouze jazyk. Studenti mají možnost studovat i některý z dalších nabízených doplňkových jazyků (Fj, Šj, Nj, Ru, Aj), a to po skončení dopolední výuky. Zapomeňte tedy na stresy z toho, že se musíte učit mnoho různých věcí a pro jednu nestíháte druhou. Dokonce ani zkoušení u tabule a známkování už zůstane jen ve vašich vzpomínkách. Ano, píšeme sice průběžné znalostní testy, ale studenti vždy dopředu ví kdy, navíc hodnocení uvádíme v procentech a slouží jak lektorovi tak studentům ke zjištění jejich pokroku. Pokud se studenti rozhodnou své pomaturitní studium zakončit některou ze státních nebo mezinárodně uznávaných zkoušek, potom je ještě čekají jedny testy a sice testy cvičné, sloužící k přípravě na výše zmiňované zkoušky.

V pomaturitním studiu máme několik tříd, rozdělených podle úrovní. To znamená, že se nestane, že byste byli ve třídě s někým, kdo je na tom výrazně lépe nebo naopak výrazně hůře než vy, což je určitě další z rozdílu v porovnání se SŠ. Studenty do tříd rozdělujeme podle vstupního online testu a k dalšímu rozdělování ještě dochází během prvního týdne až dvou na základěosobního hodnocení lektorů. Rozdíl je ale rozhodně v počtu studentů v jedné třídě, kdy v pomaturitním studiu budete mít v průměru 13 spolužáků oproti běžným 30, jak bývá na SŠ.

Stejně jako na SŠ, i v pomaturitním studiu má každá třída svého třídního. Kromě něj ve třídě učí i další lektoři včetně rodilých mluvčích. Největší rozdíl je však v metodách a přístupu vyučujících, který je úplně jiný, přátelský. Naši lektoři jsou kvalifikovaní, mají několikaletou praxi, jsou zodpovědní a mají své hodiny metodicky propracované, ale mají i něco navíc. To něco je přístup ke studentovi. Student je pro nás sobě rovný partner. Pomaturitní studium je méně formální než SŠ, protože víme, že s příjemnou atmosférou ve třídě a utuženým kolektivem se vždy velmi dobře pracuje. To se snažíme podporovat i společnými celoškolními akcemi (na kterých se finančně spolupodílíme) pořádanými jak v rámci výuky, tak mimo ni

Samozřejmě, stejně jako na SŠ, pracujeme s učebnicemi. Na celý školní rok ale stačí 1 učebnice a 1 pracovní sešit. Nestane se tak, že byste nestihli probrat všechny lekce knihy, jak tomu často bývá na SŠ. Kromě toho však studenti dostávají i další materiály, které jsou již v ceně školného. Zde dochází k dalšímu viditelnému rozdílu. Oproti soukromým SŠ, kde se také musí platit školné, u nás je možnost hradit pomaturitní studium formou měsíčních splátek a to bez jakéhokoliv navýšení.

Pomaturitní studium trvá jeden akademický rok, což je spolu s možností zakončení poslední rozdíl od studia na střední škole. Způsob zakončení pomaturitního studia je totiž pouze a jen na studentovi.