Pokud uvažujete o pomaturitním studiu a už víte, že díky němu zůstanete studenty, i to, jak vypadá, určitě si kladete otázku, k čemu jinému je takové studium dobré, jak se dá zakončit a co Vás naučí?

Budete-li studovat pomaturitní studium jazyků, znamená to, že celý školní rok od pondělí do pátku (4 vyučovací hodiny denně) bude vaším jediným předmětem pouze angličtina nebo němčina. Pro zájemce jsou nad rámec základních 20 hodin pomaturitního studia k dispozici samozřejmě ještě jazyky doplňkové, ale ty už probíhají jen jedenkrát týdně. Absolvujete tedy kolem 760 hodin výuky, což už samo o sobě je tolik, že i kdybyste vzdorovali znalostem sebevíc, je to nemožné.

Výuka na pomaturitním studiu je pojata komplexně, a proto získáte nejenom ucelené znalosti gramatiky, ale rozšíříte si slovní zásobu, schopnost číst a psát v daném jazyce a především se rozmluvíte. To všechno jsou znalosti nezbytné k úspěšnému složení přijímacích zkoušek na vysokou školu nebo nalezení pracovního uplatnění.

Na konci vašeho navíc studia obdržíte závěrečné osvědčení, ve kterém bude vyznačen počet hodin absolvované docházky. V případě, že se tak sami rozhodnete, máte ještě možnost absolvovat zdarma náš závěrečný test ve 4 znalostních úrovních (odpovídajících úrovním A2, B1, B2 a C1 Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy), jehož dosaženou úspěšnost vám na osvědčení také připíšeme. Poslední varianta zakončení pomaturitního studia je neméně zajímavá, už proto, že na ni můžete od nás získat 50% finanční příspěvek. Jedná se o základní nebo všeobecnou státní jazykovou zkoušku, případně mezinárodně platný „Cambridge“ nebo „Goethe“ certifikát z cizího jazyka – konkrétně se naši studenti hlásí na certifikáty z angličtiny PET, FCE a CAE a z němčiny na ZD, ZdfB, ZMP a ZOP. Dlouhodobý průměr úspěšných absolventů těchto zkoušek se u nás pohybuje okolo 90%.

Za zvýhodněných podmínek se u nás může ve studiu jazyků pokračovat i po skončení denního pomaturitního studia. Tyto kurzy jsme založili specielně pro studenty práve našeho pomaturitního studia přesně podle jejich přání, čemuž odpovídá i jejich cena. Studenti totiž citili, že dosáhli vysoké úrovně jazykových znalostí, ale bez jejich udržování by o ně zase mohli přijít, a tak jsme nakonec pro všechny studenty pomaturitního studia finančně zvýhodnili ještě přípravné kurzy na certifikáty FCE a CAE, aby ti, kteří absolvovali stupeň nižší nebo dělali jiný jazyk, měli šanci své znalosti dál rozvíjet a dosáhli dalších výsledků.