Existuje hodně důvodů, proč strávit rok na naší jazykové škole a věnovat se intenzivně studiu angličtiny/němčiny. Chcete si najít dobré zaměstnání, nedostali jste se na vysokou školu a nechcete ztratit status studenta? Máte zájem studovat v zahraničí, nebo zkrátka zdokonalit svou angličtinu nebo němčinu? Ať je váš důvod jakýkoliv, určitě byste chtěli vědět, jak bude takový rok pomaturitního studia vypadat.

Výuka na pomaturitním studiu se řídí podle stejného harmonogramu, jako výuka na běžné střední škole či vyšší odborné škole, což ale neznamená, že je určené jen letošním maturantům. Je otevřené komukoliv, kdo má zájem o vzdělání. Ti, co letos nematurovali, jen nebudou mít status studenta, všechny ostatní výhody mu zůstávají (splátky bez navýšení, proplacení 50% certifikátu, příspěvky na společné akce aj.).

Pomaturitní studium v daném školním roce začíná v září do konce června. Samozřejmě si užijete i podzimní, vánoční, jarní a velikonoční prázdniny. Ve škole se budete setkávat každý všední den od 9:00 do 12:15. Čeká vás tedy 20 vyučovacích hodin týdně, které povedou, buď čeští lektoři, nebo rodilí mluvčí. Jestli vám nevyhovoval styl výuky, se kterým jste se setkali ve škole, určitě vás potěší, že v pomaturitním studiu se s ním již nesetkáte. Ke studentům máme úplně jiný přístup – přátelský a otevřený. Záleží nám na tom, abyste strávili příjemné hodiny, proto při výuce využíváme klasické, ale i moderní metody. Přesvědčíte se, že i při pomaturitním studiu gramatiky, slovní zásoby, poslechu i psaného projevu, si můžete užít zábavu.

Při výuce lektoři využívají jako stěžejní materiál jednu učebnici a jeden pracovní sešit. Podle úrovně znalosti jazyka a na základě aktivit probíhajících při výuce v prvním týdnu školy, pro vás lektoři vyberou ty nejvhodnější. Snažíme se, abyste v pomaturitním studiu mohli pracovat s knihou, kterou ještě neznáte. Další tištěné materiály, které budou potřeba k doplnění výuky (vč. vzorových testů na VŠ, ke státním zkouškám nebo mezinárodně platným certifikátům), dostanete od svých lektorů a jsou zahrnuty v ceně pomaturitního studia.

Pokud budete chtít, nemusíte skončit jen u jednoho jazyka. Po skončení klasického pomaturitního studia totiž nabízíme ještě doplňkové jazyky, které můžete za zvýhodněných finančních podmínek absolvovat vždy jednou týdně 90 minut. Kromě jazykových kurzů jsme pro vás připravili i další kurzy, abychom pokryli zájmy co nejvíc z vás. Patří sem například přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na vysoké školy, kurz fotografování, korálkování, kresby a malby a mnoho dalších.

Tradiční výuku pomaturitního studia, která probíhá v našich učebnách, doplňujeme aktivitami, které se odehrávají mimo prostory školy a na které studentům finančně přispíváme. Hned v září vás čeká tradiční bowlingový turnaj, na kterém se můžete setkat s bývalými i současnými pomaturitními studenty Mava. V prvním pololetí ještě stihnete navštívit představení divadelní společnosti American Drama Group a výstavu moderního umění v galerii Dox. Předvánoční čas vám zpestří společný výlet do Drážďan, kde nasajete tu pravou sváteční náladu. Na jaře pak přijde čas vyrazit na výlet do historie. Budete mít možnost, prohlédnout si hrad Karlštejn, samozřejmě s výkladem v angličtině nebo němčině. Dále se můžete těšit na návštěvu výstavy motýlů ve skleníku Fata Morgana a prohlídku pražské ZOO.

A to zdaleka není všechno! Určitě se vám bude líbit společná hra MAVOTÉRA, pro nadšené cestovatele máme připravený týdenní výlet do Londýna a sportovci si přijdou na své na lyžařském a vodáckém kurzu.

Zakončit se celé pomaturitní studium dá podle volby studenta a) osvědčením b) závěrečným testem c) státní zkouškou nebo mezinárodně platným certifikátem. Navíc máte zdarma možnost využít konzultace, kde vám poradíme se sestavením životopisu a správné sebeprezentace na pracovním pohovoru.

Pomaturitní studium vám nabízí, nejen prožít rok s cizím jazykem, užít si legraci, ale i najít nové kamarády a nakonec úspěšně složit přijímací zkoušky na vysokou školu nebo si najít práci. Na závěr nezapomeňte, že máte možnost školné uhradit v měsíčních splátkách, a to bez jakéhokoli navýšení ceny.