Tato dvě slova jsou díky podobnosti s češtinou velmi zrádná, znamenají:

a) HOST – hostitel (ten, ke komu jdete na návštěvu)
Př. Our host brought in some wine.

b) GUEST – host (ten, koho jste na návštěvu pozvali, nbeo ubytovali v hotelu apod.)
Př. The hotel takes very good care of its guests.