– vyjadřují české „MÁLO a TROCHU nebo NĚKOLIK“, rozdíl mezi nimi je následující:

a)
I. FEW (MÁLO) – pojí se s počitatelnými podstatnými jmény, je myšleno negativně
Př.
I was at a party yesterday. Unfortunately just few friends came there so it was quite boring.

II. A FEW (NĚKOLIK) – pojí se s počitatelnými podstatnými jmény, je myšleno pozitivně
Př.
I was at a party yesterday. Fortunately even a few friends came there so it wasn´t boring.

b)
I. LITTLE (MÁLO) – pojí se s nepočitatelnými podstatnými jmény, je myšleno negativně
Př.
I can´t afford it, I have little money.

II. A LITTLE (TROCHU) – pojí se s nepočitatelnými podstatnými jmény, je myšleno pozitivně
Př.
Let´s go there, I still have a little money.