První podmínková věta je tzv. reálná. Znamená to, že počítáme s tím, že se může stát, a když se stane, říkáme, co bude, co může být, nebo co má kdo udělat.
V části se spojkou je PŘÍTOMNÝ ČAS, ve druhé části může být a) WILL a sloveso b) ROZAKZ c) ZPŮSOBOVÉ SLOVESO + významové sloveso.

Př.
If it is nice weather tomorrow, we will go for a walk.

POZOR:
Používá se zde zákeřná spojka UNLESS, která znamená KDYŽ NE. Je v ní už obsažený zápor, a tak význam věty je záporný, ale sloveso v ní musíme použít kladné.

Př.
Unless you go wiith me, I will not go there. = If you don´ t go with me, I will not go there.